Dňa 28.11.2022 sa konalo prvé ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po voľbách do obecnej samosprávy konaných 29.10.2022. Rokovanie bolo zamerané na ustanovenie nových orgánov samosprávy obce Dlhá nad Kysucou. V rokovaní oboznámil s výsledkami volieb prítomných predseda okrskovej komisie Lukáš Stopka. Za starostu našej obce Dlhá nad Kysucou bola zvolená Helena Dzurinová. Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: Miroslav Hažík, Zuzana Janešíková, Emil Dzurina, Andrea Bielčiková, Viliam Balošák, Iveta Bajáková, Vlasta Staníková.