Informácie k opitovnému testovaniu na prítomnost' ochorenia CIVID-19 v obci Dlhá nad Kysucou.

 

Vážení občania,

  • Opátovné testovanie na ochorenie COVlD-19 bude prebiehat' tento víkend ato 07.11.2020 v sobotu a 08.11.2020 v nederu.
  • V našej obci bude 1 odberné miesto. Odberné miesto sa nachádza v zasadačke obecného úradu na prízemí.

 Čas testovania bude od 8,00 hod. do 12,00 hod., od 13,00 hod. do 17,00 hod., a od 17,45 hod. do 20,00 hodiny.

  • Testovanie je dobrovolné a möžu sa na ňom zúčastnit' všetci od 10 rokov. Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia váčšinu času doma, prípadne osobám so zníženou mobilitou.
  • Osoby, ktoré sa zúčastnia testovania sa musia preukázat' občianskym preukazom, deti kartičkou poistenca. Na odbernom mieste je potrebné sa riadit' pokynmi dobrovol'níkov, vojakov.
  • Prosíme Vás o trpezlivost' a disciplínu.

 

Dňa 31.10.2020 a 01.11.2020 prebehlo a toho času ešte prebieha celoplošné testovanie obyvateľstva aj v našej
obci Dlhá nad Kysucou.

Priebeh testovania je pokojný a plynulý, za čo ďakujeme občanom aj všetkým zúčastneným
zložkám ktoré profesionálne zvládajú túto nesmierne dôležitú a zodpovednú úlohu.

Situáciu Vám bližšie priblíži
fotogaléria.

 

 2017203997102497370

 7886425783471425143207281909283671680802643615518790101638030429312784145668127937518730871938