Starosta:
Helena Dzurinová

Administratívny pracovník:

Bernátová Zuzana, Bc.

 

 Obecné zastupiteľstvo:


Miroslav Hažík

Zuzana Janešíková

Emil Dzurina

Andrea Bielčiková    

Viliam Balošák

Iveta Bajáková 

Vlasta Staníková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Hlavná kontrolórka: 

Ing. Gabriela Kvašňovská