image001

Dňa 06.07.2019 oslávila najstaršia obyvateľka obce krásne jubileum 91 narodeniny pani
Veronika Grčková z Dlhej nad Kysucou 68. K narodeninám prišli jubilantke zablahoželať
príbuzní a s kyticou kvetov a so srdečnou gratuláciou i starostka obce spolu so
zamestnankyňou Obecného úradu v Dlhej nad Kysucou.
Milá oslávenkyňa! V pokojnom, tichom žitia prúde, ďalší rad rokov nech Vám rastie. A každý
deň nech sviatkom bude, prinesie radosť, lásku a šťastie. Dvíhame teda hore čaše, nech
sladkým cvengom za nás vravia a s nimi spolu srdcia naše, nech Vám dá Pán Boh veľa
zdravia! Chceme a prajeme Vám, aby ste svojou láskou a dobrým srdcom ešte dlhý čas
dokázala potešiť všetkých, ktorí Vás majú radi a ktorí Vám zo srdca prajú veľa spokojnosti,
porozumenia a lásky.

 

 

 

 

65325348 2761058513965950 4189776812412239872 n1

Uvítanie detí do života a do rodiny obce
Dňa 20. júna 2019 sa v spoločenskej sále Obecného úradu v Dlhej nad Kysucou uskutočnila
milá slávnosť - Uvítanie detí do života a do rodiny našej obce. Slávnosť otvorili deti zo ZŠ
s MŠ v Dlhej nad Kysucou krátkym programom, po ktorom sa prítomným prihovorila pani
starostka Helena Dzurinová. Starostka obce vo svojom príhovore zaželala rodičom veľa
úspechov vo výchove svojich detí, pevné zdravie, veľa trpezlivosti a vytrvalosti a veľa
šťastných, nezabudnuteľných chvíľ so svojimi ratolesťami. Následne rodičom odovzdala
Pamätnú plaketu, malú pozornosť a pre detičky pekný darček. A aby sa zachovala pamiatka
na túto jedinečnú udalosť, rodičia ju potvrdili podpisom v Pamätnej knihe obce a svoje
dieťatko odfotili v krásnej drevenej kolíske.

 

 

 

01

 

Rozlúčka s predškolákmi v ZŠ s MŠ Dlhá nad Kysucou

      S blížiacim sa koncom školského roka 2018/2019 nastal čas, aby sme sa rozlúčili s našimi  predškolákmi v ZŠ s MŠ Dlhá nad Kysucou. Dňom rozlúčky bol 14. jún 2019 a predškoláci sa básničkami a pesničkami rozlúčili so svojimi kamarátmi a učiteľkami z materskej školy. Okrem pekných spomienok na materskú školu si na pamiatku odniesli darčeky a pamätný list. A samozrejme nechýbala ani torta, na ktorej si všetci veľmi pochutili. Všetkým predškolákom prajeme, aby v septembri s radosťou nastúpili do školy, a aby boli naďalej takí šikovní a robili všetkým okolo seba radosť.

      Na konci školského roka chceme poďakovať za spoluprácu nášmu zriaďovateľovi a všetkým rodičom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili našu materskú i základnú školu.