fotka

 

 Vážení občania, nedávno sme si v Dlhej nad Kysucou pripomenuli úctu k starším.

Chceli sme a chceme vzdať úctu, sympatie i poďakovanie seniorom, dôchodcom i našim občanom za ich prácu, rodinu a za ich hodnoty pre budúce generácie. Sme radi, že táto akcia, ktorá sa konala 25.10.2015 v Dlhej nad Kysucou sa stretla s pozitívnym ohlasom a že obec a občania dokázali, že sa chcú stretávať, rozprávať a stmeľovať.

Obecný úrad vyslovuje všetkým POĎAKOVANIE za účasť a verí, že pripomínanie si úcty k starším sa stane tradíciou, ktorá prispeje k rozvoju dobrých medziľudských vzťahov.

V Dlhej nad Kysucou dňa 05.11.2015

Helena Dzurinová, starostka

trojakova mDňa 02.06.2015 oslávila krásne 94. narodeniny milá naša oslávenkyňa Trojáková Mária, Dlhá nad Kysucou 10, ktorá je zároveň i najstaršou občankou obce Dlhá nad Kysucou. K jej krásnym 94. narodeninám, prišli priať s kyticou rúži starostka obce spolu s pracovníčkou Obecného úradu a najbližšia rodina.

den matiek mTakto sa to celé začalo...príhovorom, krásnou piesňou a písmenkami, z ktorých deti vykúzlili tie najkrajšie slová: „ĽÚBIM ŤA, MAMA!“ Ďeťúrence z MŠ nielenže krásne maminkám zaspievali, ale ich aj obdarovali vlastnoručne vyrobenými kytičkami kvietkov z papiera. A nechýbal ani ľudový spev a tanček v prevedení žiakov základnej školy....veru, šlo im to jedna báseň – šikovní sú tí naši žiaci. V závere programu patrilo poďakovanie najmä všetkým deťom, ktoré svojou snahou urobili všetkým prítomným radosť, ale aj celému kolektívu ZŠ s MŠ a taktiež pani starostke obce.