den deti 2018 mDeti zo Základnej školy s materskou školou v Dlhej nad Kysucou spolu s deťmi z obce Dlhá nad Kysucou oslávili dvoj deň – MDD dňa 01. 06. 2018 veselou návštevou ŠAŠA Ľuboša, ktorý prišiel naše malé, ale aj veľké deti svojim vystúpením nielen zabaviť, ale aj naučiť kúzliť.

Jeho vystúpenie sa uskutočnilo o 13.30 hod. v spoločenskej sále Obecného úradu v Dlhej nad Kysucou. Vďaka šašovi Ľubošovi a jeho show sa ozýval v celej spoločenskej sále detský smiech, ktorý rozosmial nielen malých, ale aj dospelých a na záver deti dostali sladké potešenie.