den matiek 2018 mDeň matiek je pre širokú verejnosť každoročnou samozrejmosťou. Mama je slovo znejúce veľmi dôverne a blízko. Kde je mama, tam je domov, tam sú láska a život.
Druhá májová nedeľa sa stala príležitosťou stretnúť sa všetkým ženám – mamám, starým mamám, v našej obci v spoločenskej sále Obecného úradu v Dlhej nad Kysucou, s jediným cieľom: vzdať úctu a potešiť srdce každej mamy.

Túto milú slávnosť zorganizoval obecný úrad v spolupráci so ZŠaMŠ  Dlhá nad Kysucou. Kultúrny program zahájili detičky z materskej školy pod vedením svojich p. učiteliek. Vyjadrili svoju lásku k mamám v piesňach, tancom neopísateľným spôsobom, tak, ako to vedia len ony, s detskou úprimnosťou, nežnosťou, celou svojou detskou dušičkou. Kultúrny program ukončili deti zo ZŠ Dlhá nad Kysucou. Všetkých nás dojali k slzám radosti. Bolo príjemné vidieť rozospievanú a roztancovanú dlhovanskú mládež, budúcnosť našej krásnej obce. Na konci programu p. starostka Helena Dzurinová vyslovila veľké poďakovanie, ktoré patrilo našim škôlkarom a žiakom ZŠ a pani učiteľkám za nádherný kultúrny program, všetkým ktorí prispeli ku krásnemu dopoludniu a Vám milé mamičky a babičky za účasť veľká vďaka.