den matiek mDruhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Tento krásny a milý sviatok – „Deň matiek“ sme si pripomenuli i v našej obci Dlhá nad Kysucou, v nedeľu 12. mája 2017 v spoločenskej sále Obecného úradu.

Všetkým mamičkám a starým mamám patrilo poďakovanie – malý darček v podobe kultúrneho pásma, v ktorom vystúpili žiaci zo ZŠ s MŠ v Dlhej nad Kysucou, ale i bývalí šikovní žiaci našej školy. Deti pesničkami, tancami, básničkami a vlastnoručne vyrobenými darčekmi spolu s červenou ružou vyčarili úsmev na tvárach svojich mamičiek, no v nejednom oku sa objavili i slzy. Boli to však slzy radosti a dojatia... Na konci programu patrilo poďakovanie predovšetkým deťom, ale aj celému kolektívu Základnej školy s materskou školou a taktiež pani starostke obce Dlhá nad Kysucou Helene Dzurinovej.