povodne mV obci Dlhá nad Kysucou 27.04.2017 o 19.00 hod. zasadal krízový štáb a vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity, ktorý sa zmenil na III. stupeň povodňovej aktivity 28.04.2017 o 5.00 hod. Nakoľko z dôvodu výdatných dažďových zrážok dochádza v celej obci po pozdĺž vodného toku Dlhovanka k obmytiu, podmáčaniu mostu a zosuvu zeminy.

V havarijnom stave je Most U Majtána, ktorý je celý obmytý a na jednej strane je celý spadnutý. V súčinnosti so správcom vodného toku začala obec Dlhá nad Kysucou okamžite vykonávať opatrenia. Taktiež sú zaplavené aj niektoré rodinné domy, v časti U Bogaňa bola zaplavená celá autobusová zastávka ako i v Centre pri bytových jednotkách 293,294 bol na pomoc zavolaný Dobrovoľný hasičský zbor Turzovka, ktorý nám pomáhal i pri priepustoch. Pozdĺž obecných ciest ako i štátnej cesty III. triedy boli v ďalších častiach obce Dlhá nad Kysucou upchaté priekopy, priepusty. Situáciu naďalej zhoršujú výdatné dažďové zrážky.