zber fotoStarostka obce Dlhá nad Kysucou Helena Dzurinová touto cestou ďakuje všetkým občanom Dlhej nad Kysucou,ktorísa zapojili do zberu nadrozmerného odpadu a elektro odpadu, čím sa predišlo k vytváraniu nelegálnych skládok.

Zber sa uskutočnil dňa 27.04.2018 a nazbieralo sa 4.280 kg nadrozmerného odpadu a 1.080 kg elektro odpadu.

   VŠETKÝM PATRÍ VEĽKA VĎAKA