hodove slavnosti 2017 008Vážení občania dňa 17.09.2017 sme sa stretli v zasadačke obecného úradu v Dlhej nad Kysucou, aby sme si pripomenuli hodové slávnosti spojené s poľovníckym gulášom. Touto cestou by sme Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili, chceli poďakovať za to, že sa chcete stretávať a stmeľovať ako jedná veľká rodina.


Zároveň veľké ďakujem patrí hlavne poľovníckemu združeniu, ktorý pre Vás pripravil za dlhoročnú spoluprácu jedlo v podobe guláša a pečeného mäsa a obecný úrad Dlhá nad Kysucou zabezpečil občerstvenie a kultúrny program v podobe vystúpenia heligonkárov.

 
Obecný úrad vyslovuje všetkým  VEĽKÉ POĎAKOVANIE za účasť a verí, že sa stanú hodové slávnosti tradíciou, ktorá prispeje k rozvoju dobrých medziľudských vzťahov v obci Dlhá nad Kysucou.