Starosta:
Helena Dzurinová

Administratívny pracovník:
Bc. Bernátová Zuzana

Obecné zastupiteľstvo:
Emil Dzurina
Viliam Balošák
Jaroslav Hažík
Miroslav Hažík
Ľuboš Suran
Ján Rudinský
Ľubomíra Poláčková

Hlavná kontrolórka: 

Ing. Gabriela Kvašňovská