hodove slavnosti 2017 008Vážení občania dňa 17.09.2017 sme sa stretli v zasadačke obecného úradu v Dlhej nad Kysucou, aby sme si pripomenuli hodové slávnosti spojené s poľovníckym gulášom. Touto cestou by sme Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili, chceli poďakovať za to, že sa chcete stretávať a stmeľovať ako jedná veľká rodina.

uvitanie deti dlha nad kysucou mDňa 06.07.2017 o 10.00 hod. sa uskutočnilo v spoločenskej sále obecného úradu v Dlhej nad Kysucou Privítanie detí do života a do rodiny obce.

den deti dlha nad kysucou 2017 mDeti zo Základnej školy s materskou školou v Dlhej nad Kysucou oslávili svoj deň – MDD dňa 02.06.2017 veselou návštevou v podobe bublinovej show šaša Ľuboša, ktorý prišiel naše malé ale aj veľké deti svojim vystúpením nielen zabaviť, ale aj naučiť.