zber fotoStarostka obce Dlhá nad Kysucou Helena Dzurinová touto cestou ďakuje všetkým občanom Dlhej nad Kysucou,ktorísa zapojili do zberu nadrozmerného odpadu a elektro odpadu, čím sa predišlo k vytváraniu nelegálnych skládok.

Zber sa uskutočnil dňa 27.04.2018 a nazbieralo sa 4.280 kg nadrozmerného odpadu a 1.080 kg elektro odpadu.

   VŠETKÝM PATRÍ VEĽKA VĎAKA

 

mikulas dlha nad kysucou mDňa 08. decembra 2017 o 15.30 hod. v OBCI Dlhá nad Kysucou sa uskutočnilo podujatie pre deti pri príležitosti príchodu sv. Mikuláša a jeho pomocníkov. Podujatie bolo plné zážitkov spojené s rozdávaním darčekov. Deti zo Základnej školy s materskou školou Mikulášovi a jeho pomocníkom zaspievali a tešili sa so spoločných chvíľ so vzácnymi hosťami. Na záver sa sv. Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi s deťmi odfotil a rozlúčil.

hodove slavnosti 2017 008Vážení občania dňa 17.09.2017 sme sa stretli v zasadačke obecného úradu v Dlhej nad Kysucou, aby sme si pripomenuli hodové slávnosti spojené s poľovníckym gulášom. Touto cestou by sme Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili, chceli poďakovať za to, že sa chcete stretávať a stmeľovať ako jedná veľká rodina.