65325348 2761058513965950 4189776812412239872 n1

Uvítanie detí do života a do rodiny obce
Dňa 20. júna 2019 sa v spoločenskej sále Obecného úradu v Dlhej nad Kysucou uskutočnila
milá slávnosť - Uvítanie detí do života a do rodiny našej obce. Slávnosť otvorili deti zo ZŠ
s MŠ v Dlhej nad Kysucou krátkym programom, po ktorom sa prítomným prihovorila pani
starostka Helena Dzurinová. Starostka obce vo svojom príhovore zaželala rodičom veľa
úspechov vo výchove svojich detí, pevné zdravie, veľa trpezlivosti a vytrvalosti a veľa
šťastných, nezabudnuteľných chvíľ so svojimi ratolesťami. Následne rodičom odovzdala
Pamätnú plaketu, malú pozornosť a pre detičky pekný darček. A aby sa zachovala pamiatka
na túto jedinečnú udalosť, rodičia ju potvrdili podpisom v Pamätnej knihe obce a svoje
dieťatko odfotili v krásnej drevenej kolíske.

 

 

 

01

 

Rozlúčka s predškolákmi v ZŠ s MŠ Dlhá nad Kysucou

      S blížiacim sa koncom školského roka 2018/2019 nastal čas, aby sme sa rozlúčili s našimi  predškolákmi v ZŠ s MŠ Dlhá nad Kysucou. Dňom rozlúčky bol 14. jún 2019 a predškoláci sa básničkami a pesničkami rozlúčili so svojimi kamarátmi a učiteľkami z materskej školy. Okrem pekných spomienok na materskú školu si na pamiatku odniesli darčeky a pamätný list. A samozrejme nechýbala ani torta, na ktorej si všetci veľmi pochutili. Všetkým predškolákom prajeme, aby v septembri s radosťou nastúpili do školy, a aby boli naďalej takí šikovní a robili všetkým okolo seba radosť.

      Na konci školského roka chceme poďakovať za spoluprácu nášmu zriaďovateľovi a všetkým rodičom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili našu materskú i základnú školu.

                                                                                                

foto067Najväčším predvianočným darčekom je úsmev, pohoda a šťastie. Vianočné trhy majú v Skalitom už svoju tradíciu a každoročne prilákajú množstvo návštevníkov.