image001

Dňa 06.07.2019 oslávila najstaršia obyvateľka obce krásne jubileum 91 narodeniny pani
Veronika Grčková z Dlhej nad Kysucou 68. K narodeninám prišli jubilantke zablahoželať
príbuzní a s kyticou kvetov a so srdečnou gratuláciou i starostka obce spolu so
zamestnankyňou Obecného úradu v Dlhej nad Kysucou.
Milá oslávenkyňa! V pokojnom, tichom žitia prúde, ďalší rad rokov nech Vám rastie. A každý
deň nech sviatkom bude, prinesie radosť, lásku a šťastie. Dvíhame teda hore čaše, nech
sladkým cvengom za nás vravia a s nimi spolu srdcia naše, nech Vám dá Pán Boh veľa
zdravia! Chceme a prajeme Vám, aby ste svojou láskou a dobrým srdcom ešte dlhý čas
dokázala potešiť všetkých, ktorí Vás majú radi a ktorí Vám zo srdca prajú veľa spokojnosti,
porozumenia a lásky.

 

 

 

 

65325348 2761058513965950 4189776812412239872 n1

Uvítanie detí do života a do rodiny obce
Dňa 20. júna 2019 sa v spoločenskej sále Obecného úradu v Dlhej nad Kysucou uskutočnila
milá slávnosť - Uvítanie detí do života a do rodiny našej obce. Slávnosť otvorili deti zo ZŠ
s MŠ v Dlhej nad Kysucou krátkym programom, po ktorom sa prítomným prihovorila pani
starostka Helena Dzurinová. Starostka obce vo svojom príhovore zaželala rodičom veľa
úspechov vo výchove svojich detí, pevné zdravie, veľa trpezlivosti a vytrvalosti a veľa
šťastných, nezabudnuteľných chvíľ so svojimi ratolesťami. Následne rodičom odovzdala
Pamätnú plaketu, malú pozornosť a pre detičky pekný darček. A aby sa zachovala pamiatka
na túto jedinečnú udalosť, rodičia ju potvrdili podpisom v Pamätnej knihe obce a svoje
dieťatko odfotili v krásnej drevenej kolíske.