den deti 2018 mDeti zo Základnej školy s materskou školou v Dlhej nad Kysucou spolu s deťmi z obce Dlhá nad Kysucou oslávili dvoj deň – MDD dňa 01. 06. 2018 veselou návštevou ŠAŠA Ľuboša, ktorý prišiel naše malé, ale aj veľké deti svojim vystúpením nielen zabaviť, ale aj naučiť kúzliť.

den matiek 2018 mDeň matiek je pre širokú verejnosť každoročnou samozrejmosťou. Mama je slovo znejúce veľmi dôverne a blízko. Kde je mama, tam je domov, tam sú láska a život.
Druhá májová nedeľa sa stala príležitosťou stretnúť sa všetkým ženám – mamám, starým mamám, v našej obci v spoločenskej sále Obecného úradu v Dlhej nad Kysucou, s jediným cieľom: vzdať úctu a potešiť srdce každej mamy.

zber fotoStarostka obce Dlhá nad Kysucou Helena Dzurinová touto cestou ďakuje všetkým občanom Dlhej nad Kysucou,ktorísa zapojili do zberu nadrozmerného odpadu a elektro odpadu, čím sa predišlo k vytváraniu nelegálnych skládok.

Zber sa uskutočnil dňa 27.04.2018 a nazbieralo sa 4.280 kg nadrozmerného odpadu a 1.080 kg elektro odpadu.

   VŠETKÝM PATRÍ VEĽKA VĎAKA

 

mikulas dlha nad kysucou mDňa 08. decembra 2017 o 15.30 hod. v OBCI Dlhá nad Kysucou sa uskutočnilo podujatie pre deti pri príležitosti príchodu sv. Mikuláša a jeho pomocníkov. Podujatie bolo plné zážitkov spojené s rozdávaním darčekov. Deti zo Základnej školy s materskou školou Mikulášovi a jeho pomocníkom zaspievali a tešili sa so spoločných chvíľ so vzácnymi hosťami. Na záver sa sv. Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi s deťmi odfotil a rozlúčil.

hodove slavnosti 2017 008Vážení občania dňa 17.09.2017 sme sa stretli v zasadačke obecného úradu v Dlhej nad Kysucou, aby sme si pripomenuli hodové slávnosti spojené s poľovníckym gulášom. Touto cestou by sme Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili, chceli poďakovať za to, že sa chcete stretávať a stmeľovať ako jedná veľká rodina.