fotka

 

 Vážení občania, nedávno sme si v Dlhej nad Kysucou pripomenuli úctu k starším.

Chceli sme a chceme vzdať úctu, sympatie i poďakovanie seniorom, dôchodcom i našim občanom za ich prácu, rodinu a za ich hodnoty pre budúce generácie. Sme radi, že táto akcia, ktorá sa konala 25.10.2015 v Dlhej nad Kysucou sa stretla s pozitívnym ohlasom a že obec a občania dokázali, že sa chcú stretávať, rozprávať a stmeľovať.

Obecný úrad vyslovuje všetkým POĎAKOVANIE za účasť a verí, že pripomínanie si úcty k starším sa stane tradíciou, ktorá prispeje k rozvoju dobrých medziľudských vzťahov.

V Dlhej nad Kysucou dňa 05.11.2015

Helena Dzurinová, starostka