image001

Dňa 06.07.2019 oslávila najstaršia obyvateľka obce krásne jubileum 91 narodeniny pani
Veronika Grčková z Dlhej nad Kysucou 68. K narodeninám prišli jubilantke zablahoželať
príbuzní a s kyticou kvetov a so srdečnou gratuláciou i starostka obce spolu so
zamestnankyňou Obecného úradu v Dlhej nad Kysucou.
Milá oslávenkyňa! V pokojnom, tichom žitia prúde, ďalší rad rokov nech Vám rastie. A každý
deň nech sviatkom bude, prinesie radosť, lásku a šťastie. Dvíhame teda hore čaše, nech
sladkým cvengom za nás vravia a s nimi spolu srdcia naše, nech Vám dá Pán Boh veľa
zdravia! Chceme a prajeme Vám, aby ste svojou láskou a dobrým srdcom ešte dlhý čas
dokázala potešiť všetkých, ktorí Vás majú radi a ktorí Vám zo srdca prajú veľa spokojnosti,
porozumenia a lásky.