65325348 2761058513965950 4189776812412239872 n1

Uvítanie detí do života a do rodiny obce
Dňa 20. júna 2019 sa v spoločenskej sále Obecného úradu v Dlhej nad Kysucou uskutočnila
milá slávnosť - Uvítanie detí do života a do rodiny našej obce. Slávnosť otvorili deti zo ZŠ
s MŠ v Dlhej nad Kysucou krátkym programom, po ktorom sa prítomným prihovorila pani
starostka Helena Dzurinová. Starostka obce vo svojom príhovore zaželala rodičom veľa
úspechov vo výchove svojich detí, pevné zdravie, veľa trpezlivosti a vytrvalosti a veľa
šťastných, nezabudnuteľných chvíľ so svojimi ratolesťami. Následne rodičom odovzdala
Pamätnú plaketu, malú pozornosť a pre detičky pekný darček. A aby sa zachovala pamiatka
na túto jedinečnú udalosť, rodičia ju potvrdili podpisom v Pamätnej knihe obce a svoje
dieťatko odfotili v krásnej drevenej kolíske.