01

 

Rozlúčka s predškolákmi v ZŠ s MŠ Dlhá nad Kysucou

      S blížiacim sa koncom školského roka 2018/2019 nastal čas, aby sme sa rozlúčili s našimi  predškolákmi v ZŠ s MŠ Dlhá nad Kysucou. Dňom rozlúčky bol 14. jún 2019 a predškoláci sa básničkami a pesničkami rozlúčili so svojimi kamarátmi a učiteľkami z materskej školy. Okrem pekných spomienok na materskú školu si na pamiatku odniesli darčeky a pamätný list. A samozrejme nechýbala ani torta, na ktorej si všetci veľmi pochutili. Všetkým predškolákom prajeme, aby v septembri s radosťou nastúpili do školy, a aby boli naďalej takí šikovní a robili všetkým okolo seba radosť.

      Na konci školského roka chceme poďakovať za spoluprácu nášmu zriaďovateľovi a všetkým rodičom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili našu materskú i základnú školu.