den matiek mTakto sa to celé začalo...príhovorom, krásnou piesňou a písmenkami, z ktorých deti vykúzlili tie najkrajšie slová: „ĽÚBIM ŤA, MAMA!“ Ďeťúrence z MŠ nielenže krásne maminkám zaspievali, ale ich aj obdarovali vlastnoručne vyrobenými kytičkami kvietkov z papiera. A nechýbal ani ľudový spev a tanček v prevedení žiakov základnej školy....veru, šlo im to jedna báseň – šikovní sú tí naši žiaci. V závere programu patrilo poďakovanie najmä všetkým deťom, ktoré svojou snahou urobili všetkým prítomným radosť, ale aj celému kolektívu ZŠ s MŠ a taktiež pani starostke obce.